PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka hemodializa rak nerki

Urologia Polska 1998/51/4

OBUSTRONNY NOWOTWÓR NERKI U CHOREGO PRZEWLEKLE DIALIZOWANEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Joanna Klepacka, Piotr Dobroński