PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
obrzezanie

Urologia Polska 2008/61/1

Liszaj twardzinowy i zanikowy męskich narządów
Igor Michajłowski, Marcin Matuszewski, Jerzy Michajłowski, Michał Sobjanek, Adam Włodarkiewicz, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2002/55/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy jako najczęstsza przyczyna nabytej stulejki
Marek Długosz

Urologia Polska 2001/54/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy - opis trzech przypadków
Wojciech Ejchman, Tomasz Wasyłyszyn