PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
komórki macierzyste

Urologia Polska 2005/58/3

Znaczenie komórek macierzystych w procesie powstawania raka stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Dorota Olszewska-Słonina