PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zespół Bourneville'a-Pringle'a

Urologia Polska 2005/58/1

Angiomyolipoma nerek w zespole Bourneville'a-Pringle'a
Bartosz Małkiewicz, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz