PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nowotwory ? niesterydowe leki przeciwzapalne ? Piroxicam ? angiogeneza ? właściwości antyangiogenne

Urologia Polska 1999/52/4

WPŁYW PIROXICAMU NA REAKCJĘ SKÓRNEJ ANGIOGENEZY INDUKOWANEJ U MYSZY KOMÓRKAMI Z LUDZKICH GUZÓW NOWOTWOROWYCH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Sommer, Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska, Małgorzata Filewska, Beata Białas-Chromiec, Mirosław Kazoń