PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
ureterolitotomia zaotrzewnowa

Urologia Polska 2004/57/3

Ureterolitotomia retroperitoneoskopowa. Wstępne wyniki leczenia
Adam Dorobek, Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Tadeusz Dmowski, Piotr Kania, Adam Marcheluk