PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka jamisty naczyniak chłonny nefrektomia

Urologia Polska 1997/50/2

JAMISTY NACZYNIAK CHŁONNY NERKI
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Marek Górecki, Romuald Zdrojowy