PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
Nerki ? zakażenia układu moczowego ? czynności nerek ? urografia ?

Urologia Polska 1996/49/1

WPŁYW NAWRACAJĄCEGO ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK, ZMIANY UROGRAFICZNE I ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ ? OBSERWACJA DŁUGOTRWAŁA
Maciej Krzymański, Wojciech Suwała, Andrzej Oko, Kazimierz Rzymski