PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
leczenie nerkooszczędzające

Urologia Polska 2005/58/3

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruczolaka kwasochłonnego (onkocytoma) w jedynej nerce
Michał Tkocz, Grzegorz Szkodny, Wiesław Duda

Urologia Polska 2001/54/2

Pozytywny wynik organooszczędzającej operacji w obustronnym raku nerki dużej wielkość
Andrzej Mura, Mieczysław Fryczkowski, Witold Patrzyk, Ryszard Pielorz, Stanisław Wawryka