PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
odczyn popromienny

Urologia Polska 2001/54/3

Późne powikłania po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego. Opis przypadku
Piotr Marczyński, Piotr Pęczkowski, Artur Sieczych, Tomasz Kalinowski