PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
oksydaza ksantynowa ksantynuria kamica ksantynowa

Urologia Polska 2008/61/2

Wrodzona ksantynuria – bardzo rzadka przyczyna hipourykemii i kamicy nerkowej
Agnieszka Jurecka, Anna Tylki-Szymańska