PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
laparoskopowa operacja podwieszająca

Urologia Polska 2001/54/3

Ciało obce w pęcherzu moczowym - powikłanie po laparoskopowej operacji sposobem Burch
Paweł Szalecki, Tomasz Borkowski