PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
uropatogeny szpitalne

Urologia Polska 2005/58/2

Bakteryjne czynniki zakażeń układu moczowego u hospitalizowanych pacjentów oraz ich wrażliwość na leki przeciwbakteryjne
Alicja Rokosz, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak