PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
urazy prącia

Urologia Polska 2008/61/1

Priapizm wysokoprzepływowy będący następstwem tępego urazu krocza: selektywna embolizacja przetoki tętniczo-żylnej
Frank G. E. Perabo, Kai Wilhelm, Hans Schild, Stefan C. Müller