PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy choroba Parkinsona zaburzenia mikcji

Urologia Polska 1998/51/1

OCENA ZABURZEŃ URODYNAMICZNYCH W CHOROBIE PARKINSONA
Wiesław Węglarz, Anna Krygowska-Wajs, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Szczudlik