PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zespół miednicznego ?podkradania?

Urologia Polska 2005/58/3

Zaburzenia erekcji w zespole miednicznego podkradania
Michał Tkocz, Damian Ziaja, Przemysław Nowakowski