PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
różnicowanie nieklasyczne

Urologia Polska 2006/59/3

Usefulness of histological homogeneity estimation of muscle-invasive urinary bladder cancer in an individual prognosis: a mapping study
Wojciech Jóźwicki, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok, Zbigniew Wolski, Ewa Domanowska, Grażyna Jóźwicka