PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
diagnostyka immunologiczna

Urologia Polska 2003/56/1

Stężenie interleukiny-8 w moczu u chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego leczonych przezcewkową elektroresekcją i chemioterapią dopęcherzową
Marian Bihun, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski