PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nicsklasyfikowany guz jądra

Urologia Polska 2001/54/1

Rzadki niesklasyfikowany guz jądra - opis przypadku
Tomasz Kalinowski, Tomasz Chwaliński, Tomasz Demkow, Krzysztof Sikora, Wojciech Rogowski