PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moczowód pomostowanie aortalno-udowe zwężenia moczowodów leczenie

Urologia Polska 2008/61/2

Zwężenia moczowodów w następstwie przeszczepów aortalno-udowych
Bolesław Kuzaka, Janusz Judycki, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Maciej Niemierko, Maciej Czaplicki