PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stopień zaawansowania patologicznego

Urologia Polska 2001/54/2

Wpływ stopnia zaawansowania patologicznego raka pęcherza moczowego na poszerzenie górnych dróg moczowych u chorych poddanych usunięciu pęcherza
Tomasz Demkow