PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego szczelne odprowadzenie moczu pęcherz odbytniczy

Urologia Polska 1997/50/4

ZMODYFIKOWANY ESICZO-ODBYTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY MOGUNCJA II
Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski