PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka kamica nerkowa zakażenie

Urologia Polska 1996/49/3

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE KAMIENI NERKOWYCH
Janusz Dembowski, Ewa Mróz, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz