PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zespół wykrzepiania śródnaczyniowego

Urologia Polska 2003/56/2

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego u chorego na kamicę nerkową leczonego ESWL
Krzysztof Maksymowicz, Janusz Dembowski, Michał Wróbel