PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
krwiaki

Urologia Polska 2001/54/4

Objawowe krwiaki po ESWL
Bolesław Kuzaka, Cezary Torz, Tomasz Ferenz, Andrzej Borkowski