PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
środki obliterujące

Urologia Polska 2001/54/1

Odlegle wyniki leczenia torbieli prostych nerek za pomocą punkcji przezskórnych połączonych z podaniem środka obliterującego
Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik, Robert Klijer