PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro wodniak jądra diagnoza

Urologia Polska 1996/49/4

WODNIAK JĄDRA - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Lesław Kolarz, Leonard Gross