PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego rak gruczołowy

Urologia Polska 1997/50/4

RZADKA POSTAĆ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO O UTKANIU PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWYM I GRUCZOŁOWYM
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Roman Pykało, Jarosław Zięba, Grzegorz Madej