PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
neurogenna dysfunkcja pęcherza moczowego

Urologia Polska 2004/57/3

Jelitowa rekonstrukcja pęcherza moczowego i moczowodu u dwuletniego dziecka z meningomyelocoele
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski