PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
prącie choroba Peyroniego sterydoterapia miejscowa

Urologia Polska 1997/50/1

FORTECORTIN W LECZENIU CHOROBY PEYRONIEGO
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Tadeusz Werel