PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz łagodny rozrost stercza leczenie operacyjne i zabiegowe

Urologia Polska 1999/52/1

PORÓWNANIE WARTOŚĆ! PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA I ADENOMEKTOMII NA ODDZIALE UROLOGICZNYM SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŻYRARDOWIE
Dariusz Krzemiński