PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
chirurgia dziecięca

Urologia Polska 2004/57/3

Leczenie operacyjne niezstąpionych jąder w formie chirurgii jednego dnia z uwzględnieniem oceny śródoperacyjnej stanu gonady
Wojciech Korlacki, Józef Dzielicki