PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cystitis cystica

Urologia Polska 2004/57/2

Cystitis cystica - opis trzech przypadków
Robert Dobosz, Wojciech Pypno, Adam Gajda, Andrzej Borówka, Jan Faryna