PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Cystitis cystica - opis trzech przypadków
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Robert Dobosz 1, Wojciech Pypno 1, Adam Gajda 1, Andrzej Borówka 1, Jan Faryna 2
1 Klinika Urologii CMKP w Warszawie
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Andrzej Borówka
2 Zakład Patomorfologii SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie
Kierownik zakładu: dr med. Jarosław Wejman

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, cystitis cystica, elektroresekcja przezcewkowa, fotokoagulacja laserowa, nadtrójkątowe przeszczepienie moczowodów

streszczenie

Przedstawiono trzech chorych na cystitis cystica, imitujące nowotwór pęcherza moczowego. U każdego z nich z powodzeniem zastosowano inny sposób leczenia.

piśmiennictwo

 1. Gravel D, Taylor G, Ofner M et al: Point prevalence survey for healthcare-associated infections within Canadian adult acute-care hospitals. J Hosp Infect 2007, 66, 243-248.
 2. Stamm WE: Catheter-associated urinary tract infections: epidemiology, pathogenesis and prevention. Am J Med 1991, 91, 65S-71S.
 3. Warren JW: Catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2001, 17, 299-303.
 4. Yoon H, Choi J, Park Y et al: Outbreaks of Serratia marcescens bacteriuria in a neurosurgical intensive care unit of a tertiary care teaching hospital: a clinical, epidemiologic, and laboratory perspective. Am J Infect Control 2005, 33, 595-601.
 5. U-Syn H, Yong-Hyun C: Catheter-associated urinary tract infections: new aspects of novel urinary catheters. Int J Antimicrob Agents 2006, 28, 485-489.
 6. Wilde MH: Urinary tract infection in people with long-term urinary catheters. J Wound Ostomy Continence Nurs 2003, 30, 314-323.
 7. Trautner BW, Darouiche RO: Role of biofilm in catheter-associated urinary tract infections. Am J Infect Control 2004, 32, 177-183.
 8. Matsukawa M, Kunishima Y, Takahashi S et al: Time courses of bacterial density in urine during antibacterial chemotherapy and influential factors in patients having positive bacteriuria with a complicated urinary tract. J Infect Chemother 2007, 13, 99-104.
 9. Dettenkofer M, Ebner W, Els TJ: Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001, 248, 959-964.
 10. Ena J, Arjona F, Martinez-Peinado C et al: Epidemiology of urinary tract infections caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli. Urology 2006, 68, 1169-1174.
 11. Pickard R, Emberton M, Neal DE: The management of men with acute urinary retention. Br J Urol 1998, 81, 712-720.
 12. Hamasuna R, Betsunoh H, Sueyoshi T et al: Bacteria of preoperative urinary tract infections contaminate the surgical fields and develop surgical site infections in urological operations. Int J Urol 2004, 11, 941-947.
 13. Bregenzer T, Frei R, Widmer AF et al: Low risk of bacteremia during catheter replacement in patients with long-term urinary catheters. Arch Intern Med 1997, 157, 521-525.
 14. Raveh D, Rudensky B, Huerta M et al: Use of time-trend analysis in the design of empirical antimicrobial treatment of urinary tract infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2003, 22, 158-164.
 15. Warren JW, Tenney JH, Hoopes JM et al: A prospective microbiologic study of bacteriuria in patients with chronic indwelling urethral catheters. J Infect Dis 1982, 146, 719-723.
 16. Wagenlehrer FME, Niemetz A, Naber KG: Erregespekrum und Antibiotikaresistenz beim Harnwegsinfekt und Konsequenzen für die Antibiotiktherapie. Untersuchung bei stationären urologischen Patienten mit Harnwegsinfektionen (1994-2001). Urologe [A] 2003, 42, 13-25.
 17. De Francesco MA, Ravizzola G, Peroni L et al: Urinary tract infections in Brescia, Italy: etiology of uropathogens and antimicrobial resistance of common uropathogens. Med Sci Monit 2007, 13, BR136-44.
 18. Van der Wall E, Verkooyen RP, Mintjes-de Groot J et al: Prophylactic ciprofloxacin for catheter-associated urinary-tract infection. Lancet 1992, 339, 946-951.
 19. Peña C, Albareda JM, Pallares R et al: Relationship between quinolone use and emergence of ciprofloxacin-resistant Escherichia coli in bloodstream infections. Antimicrob Agents Chemother 1995, 39, 520-524.
 20. Kümmerer K: Resistance in the environment. J Antimicrob Chemother 2004, 54, 311-320.
 21. Ntagiopoulos PG, Paramythiotou E, Antoniadou A et al: Impact of an antibiotic restriction policy on the antibiotic resistance patterns of Gram-negative microorganisms in an Intensive Care Unit in Greece. Int J Antimicrob Agents 2007, 30, 360-365.
 22. Dybowski B, Bres-Niewada E, Kryst P i in: Flora bakteryjna u pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym utrzymywanym na stałe. Urol Pol 2006, 59, supl. 1, 94.

adres autorów

Łukasz Zapała
Klinika Urologii
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
tel. (022) 502 17 23
rodmin@go2.pl