PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Pypno

Urologia Polska 2008/61/2

Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce chorób nerek. Część I. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy, zasad działania, techniki badania, artefaktów i przeciwwskazań do zastosowania ultrasonograficznych środków kontrastujących (UŚK)
Andrzej Lewicki1, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących (UŚK) w diagnostyce chorób nerek. Część II. Nerka prawidłowa, urazy nerek, choroby naczyń nerkowych, nerka przeszczepiona, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce chorób nerek. Część III. Guzy nerek
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących drugiej generacji w diagnostyce guzów rzekomych nerek
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wojciech Pypno, Wiesław Jakubowski, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński

Urologia Polska 2005/58/4

Uwagi recenzenta na temat pracy pt. ?Przewlekłe, rozrostowe zapalenie pęcherza moczowego u dziewcząt w okresie pokwitania?
Wojciech Pypno

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Czy można przewidzieć skuteczność przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP) na podstawie standardowego zestawu badań?
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Andrzej Borówka, Wojciech Pypno, Jakub Dobruch
Dostęp endoskopowy do dolnego odcinka moczowodu podczas nefroureterektomii - wycięcie przezcewkowe (stripping) i modyfikowana technika "pluck" (bez całkowitej perforacji ściany pęcherza)
Maciej Zbrzeźniak, Jacek Kuczera, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch
Nefroureterektomia z endoskopowym usunięciem dolnego odcinka moczowodu w leczeniu chorych na raka miedniczki nerkowej
Jacek Kuczera, Maciej Zbrzeźniak, Adam Gajda, Jan Faryna, Wojciech Pypno
Znaczenie wczesnej, ponownej elektroresekcji guza pęcherza moczowego (re-TURbt) dla prawidłowego rozpoznania stopnia zaawansowania miejscowego i leczenia powierzchownego raka pęcherza grupy średniego ryzyka
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Maciej Zbrzeźniak, Tomasz Bużański, Jacek Kuczera, Adam Gajda, Robert Dobosz, Jan Faryna, Wojciech Pypno
Wartość dwupolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza "w soli fizjologicznej" (TURiS-P). Doniesienie wstępne
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Adam Gajda, Jan Faryna, Wojciech Pypno

Urologia Polska 2005/58/1

Przydatność badania urodynamicznego do kwalifikowania chorych do leczenia chirurgicznego z powodu łagodnego rozrostu stercza
Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka, Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-5: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
RIV-1: Czy na podstawie badania urodynamicznego można przewidzieć wynik leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu stercza (BPH)?
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Adam Gajda, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
SNIV-2: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2004/57/2

Cystitis cystica - opis trzech przypadków
Robert Dobosz, Wojciech Pypno, Adam Gajda, Andrzej Borówka, Jan Faryna

Urologia Polska 2002/55/2

Endometrioza pęcherza moczowego i moczowodu - opis przypadku
Wojciech Pypno, Maciej Zbrzeźniak, Adam Gajda, Joanna Ostrowska

Urologia Polska 2002/55/1

Czy wynik badania urodynamicznego wpływa na określenie wskazań do chirurgicznego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza?
Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2001/54/4

Waporesekcja stercza (TUVRP) - modyfikacja klasycznej elektroresekcji przezcewkowej w leczeniu zabiegowym łagodnego rozrostu stercza
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2000/53/3

ROZLEGŁY ANGIOMYOLIPOMA NERKI U CHOREJ NA STWARDNIENIE GUZOWATE
Krzysztof Pastewka, Andrzej Borówka, Wojciech Pypno, Sergiusz Jóźwiak

Urologia Polska 2000/53/2

PROFESOR DR HAB. N. MED. MIROSŁAW KAZOŃ 1926 - 1999
Wojciech Pypno

Urologia Polska 1999/52/1

PORÓWNANIE KOSZTÓW LECZENIA ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA METODAMI PRZEZCEWKOWEJ ABLACJI LASEROWEJ I LASEROWEJ KOAGULACJI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ Z ELEKTRORESEKCJĄ PRZEZCEWKOWĄ
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
NACZYNIAK JAMISTY PĘCHERZA MOCZOWEGO U 10-LETNIEGO CHŁOPCA LECZONEGO LASEREM ND: YAG
Wojciech Pypno

Urologia Polska 1998/51/3

PRZEZCEWKOWA WAPORESEKCJA STERCZA (TUVRP) ? UDOSKONALONY ZŁOTY STANDARD?
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno

Urologia Polska 1998/51/2

PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA ? CZTERY LATA DOŚWIADCZEŃ
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
LASEROWA ŚRÓDMIĄŻSZOWA KOAGULACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński

Urologia Polska 1996/49/1

WSTĘPNA OCENA KLINICZNA PACJENTÓW Z ROZPOZNANYM CYTOLOGICZNIE STANEM PRZEDRAKOWYM STERCZA (HYPERPLASIA ATYPICA, ATYPICAL ADENOMATOUS HYPERPLASIA, AAH)
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń, Krzysztof Bardadin
PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowa koagulacja laserowa stercza (doniesienie wstępne)
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1993/46/3

Hypertemia przecewkowa w leczeniu łagodnego prze rostu sterc
Wojciech Pypno, Tomasz Bużański, Stanisław Graniewski

Urologia Polska 1991/44/2

Zdwojenie cewki moczowej u 8-letniego chłopca
Wojciech Pypno, Wojciech Ejchman, Tomasz P. Kowalski

Urologia Polska 1990/43/4

POLIP CEWKI TYLNEJ U 14-LETNIEGO CHŁOPCA PRZYCZYNĄ MASYWNEGO KRWIOMOCZU
Wojciech Pypno, Alojzy Witeska

Urologia Polska 1990/43/2

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO DO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno, Stanisław Dąbkowski

Urologia Polska 1989/42/1

HEMINEFREKTOMIA Z OTWARCIEM UKŁADU KIELICHOWO-MIEDNICZKOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
SPOSÓB ZAOPATRYWANIA KIKUTA MOCZOWODU PODCZAS HEMINEFROURETEREKTOMII Z POWODU ODPŁYWU WSTECZNEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno

Urologia Polska 1986/39/3

OBUSTRONNY, JEDNOCZESNY NOWOTWÓR JĄDRA O RÓŻNEJ BUDOWIE HISTOPATOLOGICZNEJ PRZEBIEGAJĄCY Z GINEKOMASTIĄ
Wojciech Pypno, Wojciech Ejchman

Urologia Polska 1986/39/1

Leczenie zwężeń cewki moczowej metodą optycznej uretrotomii wewnętrznej
Andrzej Zbigniew Buczyński, Wojciech Pypno

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek wrodzonej zastawki górnego odcinka moczowodu
Andrzej Kaczmarek, Wojciech Pypno