PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1991/44/2

Wyniszczenie w chorobie nowotworowej
Antonina Marczyńska
Ujście moczowodu do pęcherza moczowego u płodów człowieka
Danuta Gościcka, Elżbieta Krakowiak
Porównanie skuteczności systemowej terapii cyklofosfamidem BCG sec Berna, stosowanej dopęcherzowo w zapobieganiu nawrotom pierwotnych powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Andrzej Stokłosa, Jan Antczak, Andrzej W. Malewski, Jacek Rykowski, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Zakażenie wewnątrzszpitalne w Klinice Urologii AM w Łodzi w latach 1984—1989
Włodzimierz Kuligowski, Kamil Burzyński, Leszek Jeromin
Próba oceny czynnościowej i morfologicznej nerek u chorych, u których rozbijano kamienie nerkowe falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo (ESWL)
Wojciech Szewczyk, Andrzej Nowak, Grzegorz Szkodny
Lokalizacja i blokada nerwu zasłonowego przy użyciu Tracer NL-1
Janusz Makiełło, Andrzej Prajsner
Electroincisio prostatae transurethralis(TUIP)
Stefan Wesołowski, Sławomir Zuchora, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojową u dorosłych (extra-corporeal shoch wale lithotripsy – ESWL)
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak, Adam Szkodny
Przezskórna przetoka nerkowa u dzieci
Tomasz Ferenz, Andrzej Borówka, Jerzy Milewski
Leczenie kamicy odlewowej nerek u dzieci metodą ESWL
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
Zewnątrzustrojowa litotrypsja (ESWL) kamieni dróg moczowych u dzieci
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Andrzej Szedel, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak
Zdwojenie cewki moczowej u 8-letniego chłopca
Wojciech Pypno, Wojciech Ejchman, Tomasz P. Kowalski
In memoriam. Prof. dr med. Jean Cibert (1900—1988)
Stefan Wesołowski
Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia)
Tomasz Demkow
Sprawozdanie z 42. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego(Hamburg, 26—29. 09.1990 r
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka
Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Klinice Urologii. Uniwersytetu w Rennes (Francja)
Kazimierz Krajka
dr Zenon Kolodziejczyk
Jan Krakowski
List w sprawie pracy T. Malczyka pt. Zastosowanie przez odbytniczej cienkoigłowej biopsji do oceny zmian morfologicznych w steczu u chorych leczonych hormonalnie z powodu rozrostu gruczołu krokowego (Urol.Pol.,1989,42,3,173)
Tadeusz Krzeski
Odpowiedź na list T. Krzeskiego
Eugeniusz Malczyk