PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

dr Zenon Kolodziejczyk
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1991/44/2.

autorzy

Jan Krakowski

W dniu 15 grudnia 1991 r. zmarł w Krakowie w wieku 58 lat, po ciężkiej chorobie Dr Zenon Kolodziejczyk, specjalista urolog, zastępca ordynatora oddziału urologicznego Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza.

Dr Zenon Kolodziejczyk urodził się 1 czerwca 1932 r. w Sułoszowej powiat Olkusz. Studia medyczne ukończył w roku 1960 w Akademii Medycznej w Krakowie. Po-odbyciu służby wojskowej pracował w latach 1964—1966 w Pogotowiu Ratunkowym. Od lutego 1966 roku związał swoje dalsze losy z oddziałem urologicznym Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza. Tutaj w roku 1969, w III Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej uzyskał specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej 1°, a w roku 1973 w oddziale urologicznym specjalizację II0 w urologii. W oddziale urologicznym Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza pracował ponad 25 lat i przeszedł poszczególne stopnie kariery zawodowej: asystenta, starszego asystenta, a od roku 1986 zastępcy ordynatora oddziału.

Całe swoje pracowite życie oddał bez reszty chorym. Był człowiekiem skromnym, szlachetnym, prawym i nadzwyczaj lojalnym wobec przełożonych i współpracowników, co w dzisiejszych czasach nie jest cechą powszechną.

Był bardzo dobrym, wnikliwym i sumiennym lekarzem co zjednywało mu szacunek i uznanie wśród pacjentów i kolegów. Był autorem i współautorem szeregu prac naukowych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a w latach 1978— —1981 sekretarzem Krakowskiego Oddziału PTU. W uznaniu Jego zasług w roku 1986 został wyróżniony Odznaką resortową „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia\\\\\\\".

Ciężka choroba wyrwała Go zbyt wcześnie z naszego grona. Dr Zenon Kolodziejczyk pozostanie w naszej pamięci jako prawy, szlachetny Człowiek, bardzo dobry lekarz specjalista i lubiany kolega.

Cześć Jego Pamięci!

adres autorów

Doc. dr hab. med. Jan Krakowski
Ordynator Oddziału Urologicznego
Krakowskiego Szpitala Zespolonego
im. G. Narutowicza