PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Krakowski

Urologia Polska 1993/46/2

Naczyniak jamisty z jednoczesną kamicą nerki
Jan Krakowski, Jan Latała, L. Byrski J. Nowak
Historia urologii krakowskiej (w zarysie)
Jan Krakowski

Urologia Polska 1991/44/4

Guz zapalny pęchenza moczo wego naciekający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę
Janusz Wabik, Andrzej Karski, Jan Krakowski
Promienica pęcherza moczowego
Jan Latała, Jan Krakowski
Dr med. Andrzej Gołajewski
Jan Krakowski

Urologia Polska 1991/44/2

dr Zenon Kolodziejczyk
Jan Krakowski

Urologia Polska 1986/39/4

Wspomnienie pośmiertne - dr med. Jan Bieda
Jan Krakowski

Urologia Polska 1978/31/3

Badania doświadczalne i kliniczne operacyjnego leczenia wodonerczy wrodzonych metodą resekcji połączenia miedniczkowo-moczowodowego
Jan Krakowski

Urologia Polska 1978/31/1

Uszkodzenia narządu moczowego w następstwie cięcia cesarskiego
Jan Krakowski
Zwężenie moczowodu spowodowane ograniczonym ogniskiem skrobiawicy
Jan Krakowski