PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1986/39/4

WRODZONA DYSPLAZJA TORBIELOWATA NEREK U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński, Michał Martyński
ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Augustyn Folwaczny, Krystyna Szprynger, Andrzej Paradysz, Krzysztof Wasilewski
WYNIKI CHEMIOTERAPII PRZERZUTÓW DO PŁUC NOWOTWORÓW ZARODKOWYCH JĄDRA NIE BĘDĄCYCH NASIENIAKAMI
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Sosnowski
PRZYDATNOŚĆ KLINICZNA CEWNIKA ?S"
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski
MONITOROWANIE POZIOMU TESTOSTERONU W SUROWICY KRWI CHORYCH PO ADENOMEKTOMII I ERS STERCZA
Paweł Paprotny, Adam Szkodny, Barbara Buntner, Wiesław Duda, Ryszard Krenzel, Jerzy Zieliński
DYSURIA I CZĘSTOMOCZ U CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
OBRAZ KLINICZNY USZKODZEŃ UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWYCH W ZAPALENIU ŚRÓDMIĄŻSZOWYM PĘCHERZA MOCZOWEGO U KOBIET
Wiktor Łotocki
LECZENIE BOROWINĄ PLASTYCZNEGO STWARDNIENIA PRĄCIA
Jan Leńko, Maciej Augustyn, Andrzej Swolkien
WYNIKI LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA VEPESIDEM I 5-FLUOROURACYLEM
Marek Pawlicki, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Anna Brandys, Jan Kulpa
ROLA CISPLATYNY W LECZENIU CHORYCH NA NIENASIENIAKOWATE, ZARODKOWE NOWOTWORY JĄDRA
Marek Pawlicki, Piotr Koralewski, Bogumił Adamczyk
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE OLBRZYMIEGO URETEROCELE PROSTEGO
Jan Bortkiewicz, Marek Wrona, Leszek Jeromin
DEFORMACJE PĘCHERZA MOCZOWEGO W PRZEBIEGU GUZÓW NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ
Stanisław Maj, Ireneusz Fatek, Lech Lipiec, Stefan Olszewski
WRAŻENIA Z POBYTU W ODDZIALE UROLOGICZNYM KRANKENANSTALT RUDOLFSTIFTUNG WE WIEDNIU
Andrzej Borówka
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII W NOWYM SADZIE (JUGOSŁAWIA)
Wojciech Ejchman
Wspomnienie pośmiertne - dr med. Jan Bieda
Jan Krakowski