PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1978/31/3

Wspomnienie pośmiertne - prof. dr Stanisław Laskownicki
Jan Leńko
Proteza silikonowa jako materiał zastępczy moczowodu w zastosowaniu klinicznym
Andrzej Kotowicz, Jean Leemans
Zapadalność chorobowa i niepowodzenia lecznicze w urologii u starców (badania statystyczne)
Zygmunt Koczorowski, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński
Pacjent po siedemdziesiątce w oddziale urologicznym
Lesław Steinmetz, Janusz Filipiak, Wojciech Papesz
Ocena różnych metod diagnostycznych w nowotworach pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Tadeusz Jurczykowski, Ryszard Prędki
Leczenie chirurgiczne i onkologiczne nowotworów pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Cezary Ramlau, Barbara Głuszak, Anna Wachowiak
Fractura penis
Mirosław Kazoń,Jacek S. Kossakowski
Przypadek zezłośliwiałego mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza moczowego
Andrzej Musierowicz, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk, Jan Czerniawski
Przypadek obustronnego nowotworu złośliwego jądra o różnej budowie histologicznej
Andrzej Musierowicz, Jan Czerniawski, Andrzej Nowiński, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk
Naczynie dodatkowe jako ubytek cieniowy miedniczki nerkowej
Zygmunt Kasztelan
Przypadek obustronnej kamicy nerkowej i złośliwego nowotworu nerki lewej
Jacek S. Kossakowski, Mirosław Kazoń
Niezwykłe ciało obce w tkance podskórnej prącia i moszny
Władysław Lejawka
Wyrwanie miedniczki nerkowej wraz z kielichami z wnęki nerkowej na skutek tępego urazu brzucha
Tadeusz Kocon
Leyomyoma pęcherza moczowego
Zygmunt Kasztelan
Dysplastyczna nerka
Kazimierz Tarnowiecki, Jerzy Niemirowicz
Wycięcie pęcherza moczowego z powodu zezłośliwienia brodawczaków po 15 latach skutecznego leczenia brodawczakowatości pęcherza elektrokoagulacją
Władysław Lejawka
Kliniczny, radiologiczny i scyntograficzny obraz urazowego uszkodzenia miąższu nerki w świetle klinicznych obserwacji i doświadczalnych badań
Mieczysław Fryczkowski
Badania doświadczalne i kliniczne operacyjnego leczenia wodonerczy wrodzonych metodą resekcji połączenia miedniczkowo-moczowodowego
Jan Krakowski
Sprawozdanie z xv zjazdu naukowego polskiego towarzystwa urologicznego
Kazimierz Adamkiewicz
Sprawozdanie z posiedzenia odbytego przez przedstawicieli towarzystw urologicznych krajów socjalistycznych w dniu 30—31. x. 1975 r. w Budapeszcie podczas II Międzynarodowego Sympozjum
J. Payer
Sprawozdanie z V sympozjum kamicy moczowej 16—17. IX 77 w Jenie
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Adolf Warzok
Sprawozdanie z pobytu naukowego w klinikach urologicznych w Montpellier (1 VII 77—31 VIII 77) i Lyonie (1 IX 77—8 X 77)
Andrzej Borkowski