PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1993/46/2

Zastępczy, niskociśnieniowy pęcherz z jelita cien kiego u chorych po cystektomii z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego — 3-letnie obserwacje
Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Cezary Torz
Miejscowa hipertemia mikrofalowa w leczeniu łagodnego stercza
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz, Stanisław Szmigielski
Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako droga szerzenia się raka pęcherza moczowego
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
Wyniki operacyjnego leczenia wrodzonych moczowodów olbrzymich u dzieci
Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Michał Pietrzyk
Przetoki pęcherzowo-maciczne
Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki
Autotransplantacją jądra jako metoda leczenia wnętrostwa
Janusz Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Barbara Darewicz
Alfa-1 mikroglobulina (,-m ) w moczu jako białkowy wskaźnik wydolności kanalików proksymalnych w przebiegu kamicy nerkowej
Maria Mantur, Barbara Darewicz, Joanna Matowicka-Karna, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Jan Prokopowicz, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk
Skleroterapia wodniaków jąder z uży- ciem tetracykliny
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz
Tętniak workowaty aorty brzusznej przyczyną prawostronnego wodonercza
Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski
Polip cewki moczowej tylnej u dzieci
Andrzej Jankowski, Katarzyna Bernardczyk
Naczyniak jamisty z jednoczesną kamicą nerki
Jan Krakowski, Jan Latała, L. Byrski J. Nowak
Diagnostyka obrazowa gruczolaka nadnercza
Henryk Lesiewicz, Eugeniusz Miękoś
Polip moczowodu u chorej na kamicę moczowodową
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka
Rzadki radiologiiczny obraz osteolitycznego przerzutu raka prostaty do kości. Opis przypadku
Andrzej Gregorczyk, Hanna Górska, Maria Kopczyńska-Kowalczykowa
Sprawozdanie z udziału w „Pierwszym Zimowym Forum Urologicznym\", Davos, Szwajcaria, 8- 15 luty 1992 r
Andrzej Stokłosa
Sprawozdanie z Brandenburskiego Dnia Urologicznego 7.11.92 we Frankfurcie nad Odrą
Andrzej Musierowicz
Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. I)
Eugeniusz Miękoś
Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. II)
Eugeniusz Miękoś
Historia urologii krakowskiej (w zarysie)
Jan Krakowski
Oddział Urologiczny Instytutu Gruźlicy w Szpitalu Wolskim w Warszawie 1951-1962
Stefan Wesołowski
Wspomnienie pośmiertne o lekarzu medycyny Romanie Ostatku (z Oddziału Urologicznego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie)
Andrzej Musierowicz
Dr med. Zbigniew Lewicki 22.03.1903-11.09.1991
Wspomnienie pośmiertne o dr med. Wiesławie Antonim Bulińskim 27.V. 1919-3.XII.1991
Stefan Wesołowski