PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1989/42/1

OCENA STĘŻENIA SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) W OSOCZU CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Ewa Wójcik, Andrzej Bugajski, Jan Leńko
ZASTOSOWANIE TESTU PRZEPŁYWOWO-CISNIENIOWEGO WE WCZESNEJ OCENIE SKUTECZNOŚCI LECZENIA OPERACYJNEGO WODONERCZA U DZIECI
Michał Martyński, Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński
KETOKONAZOL W LECZENIU ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA
Jarowit Stolarczyk, Janusz Dembowski
ENDOSKOPOWE LECZENIE ODPŁYWU PĘCHERZOWO­-MOCZOWODOWEGO U DZIECI
Krzysztof Szkarłat
KLINICZNA PRÓBA OCENY ANGIOSCYNTYGRAFICZNEGO OZNACZANIA PRZEPŁYWU KRWI ŻYLNEJ W LEWYM JĄDRZE, ZMIANY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW NASIENIA PRZED I PO OPERACJI PODWIĄZANIA ŻYŁY JĄDROWEJ LEWEJ ORAZ PROPOZYCJA WŁASNEJ KLASYFIKACJI KLINICZNEJ ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASI
Cezary Szczepański, Leszek Jeromin, Michał Studniarek, Ryszard Kowski
ULTRASONOGRAFICZNY POMIAR ZALEGANIA MOCZU Z UŻYCIEM KOMPUTERA
Andrzej Gomuła
HEMINEFREKTOMIA Z OTWARCIEM UKŁADU KIELICHOWO-MIEDNICZKOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
SPOSÓB ZAOPATRYWANIA KIKUTA MOCZOWODU PODCZAS HEMINEFROURETEREKTOMII Z POWODU ODPŁYWU WSTECZNEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
NOWOTWORY UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH WSPÓŁISTNIEJĄCE Z NOWOTWORAMI INNYCH NARZĄDÓW
Andrzej Kaczmarek, Tomasz Szydełko
USUWANIE ZŁOGÓW Z MOCZOWODU NA DRODZE ENDOSKOPOWEJ
Andrzej Gomuła
NADMIERNIE OPADNIĘTA NERKA PRZYCZYNĄ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Jarosław Terpiński, Zygmunt Zięba
ŚRÓDOPERACYJNE ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE GUZA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej, Andrzej Sadowski
WRAŻENIA Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W OBSŁUDZE LASERA MEDYCZNEGO MEDILAS 2 W MONACHIUM
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner
SPRAWOZDANIE Z 8 KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (8lh CONGRESS EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY), LONDYN, 18?21. 05. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W VI KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII Innsbruck, 2?4 maj, 1988 r.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM W LEVERKUSEN (RFN)
Grzegorz Szkodny
SPRAWOZDANIE Z XL KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (Saarbrucken, 28. 09. ? 1. 10. 1988 r.)
Jerzy Zieliński
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH