PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1990/43/2

UKŁAD NARZĄDÓW MOCZOWYCH W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
Kazimierz Trznadel, Jan Leńko
PODWIĄZANIE ŻYŁY GRZBIETOWEJ PRĄCIA GŁĘBOKIEJ W LECZENIU IMPOTENCJI
Janusz Darewicz, Lech Gałek
ARTERIALIZACJA ŻYŁY GRZBIETOWEJ PRĄCIA GŁĘBOKIEJ W LECZENIU IMPOTENCJI POCHODZENIA NACZYNIOWEGO
Janusz Darewicz, Lech Gałek
BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD LOSAMI PASTY TEFLONOWEJ I 2ELU KOLAGENOWEGO PO ICH WSTRZYKNIĘCIU W OBRĘB ŚCIANY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Roman Pykało, Krzysztof Pych, Cezary Brzozowski
ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ U MĘŻCZYZN OPTYCZNĄ URETROTOMIĄ WEWNĘTRZNĄ
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon
CHIRURGICZNE LECZENIE ZIARNINIAKA OLEJOWEGO (OLEOGRANULOMA) PRĄCIA
Włodzimierz Tarakanow, Mikołaj Zosim, Aleksander Kuzin, Aleksander Szangiczew
WYNIKI LECZENIA NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO W POSTĘPOWANIU DWUCZASOWYM PRZY NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU I RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Jurgen Zumbe, Gerd Kierfeld, Grzegorz Szkodny
STOSOWANIE PRZESZCZEPÓW POWIĘZIOWYCH W LECZENIU CHOROBY PEYRONIE
Eugeniusz Malczyk, Janusz Darewicz
WSPÓŁISTNIENIE DWÓCH PIERWOTNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA NOWOTWORÓW NERKI I STERCZA
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Krzysztof Łukojć
PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO DO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno, Stanisław Dąbkowski
SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM UROLOGÓW KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH, BRATYSŁAWA 27?29.09.1989 R.
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W VII. KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII, DUSSELDORF, 26?28 PAŹDZIERNIK 1989 R.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII AKADEMICKIEGO SZPITALA SZKOLENIOWEGO W WORMACJI (8-18.10.1989 r.)
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Ż XLI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (FREIBURG, 4?7. 10. 1989 R.)
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM ?NEW TRENDS IN UROLOGY", NIJMEGEN (HOLANDIA), 13?16. 09. 1989
Kazimierz Krajka
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
LISTY DO REDAKCJI