PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1993/46/3

Pierwotne guzy moczowodu
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski, Nagib Elghawi
Szczególny zbiornik jelitowy z zastawką hydrauliczną. Benchekrouna
Zofia Salska, Ludwik Jerzy Mazurek
Nefrektomia laparoskopowa
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski
V.I.P. Pęcherz jelitowy z Padwy
Francesco Pagano, Walter Artibani, Giacomo Passerini, Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
Diagnostyka i leczenie ogniskowej zmiany pyelonephritis xanthogranulomatosa
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Iwona Lewy-Trenda
Hypertemia przecewkowa w leczeniu łagodnego prze rostu sterc
Wojciech Pypno, Tomasz Bużański, Stanisław Graniewski
Poczucie lęku u chorych leczo nych w Oddziale Urologiczn
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Bar, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner
Współistnienie wady podwójnego układu kielichowo-miedniczkowego z moczowodem olbrzymim
Jacek Huk, Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Odległy wynik speleotomii jedynej nerki gruźliczej po 35 latach
Stefan Wesołowski, Bolesław Kuzaka, Janusz Gołębiewski, Zofia Billip-Boniecka
Oskalpowania prącia
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Tadeusz Gacki
Rak skóry moszny u chorego z łuszczycą leczonego fotochemioterapią
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Malek, Magdalena Łopuszyńska, Barbara Maciejewska
Carcinoma planeopitheliale verrucosum penis
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Krzysztof Tarasiewicz, Tomasz Rogoziński
Pierwotny czerniak złośliwy męskiej cewki moczowej
Jan Faryna, Jacek S. Kossakowski
Współistnienie nerki gąbczastej i wrodzo nego poszerzenia kielichów w nerce podkowiastej — opis przypadku
Piotr Dobroński, Jędrzej Michalec, Janusz Gołębiewski
Oncocytomia renis
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Roman Pykało, Jacek Łempicki
Sprawozdanie z udziału w 34 Dniu Naukowym Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Heidelberg 19-22.V.1993)
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z pobytu w Institut of Urology and Nephrology w Londynie . 277 T. Krzeski: Ocena „Urologii\" pod redakcją Jerzego Zielińskiego i Jana Leńki. PZWL, Warszawa 1993r
Tadeusz Krzeski
Wspomnienie pośmiertne: Zygmunt Bartkowiak 1908-1991
Józef Traczyk, Janusz Szłapiński