PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

POLIP CEWKI TYLNEJ U 14-LETNIEGO CHŁOPCA PRZYCZYNĄ MASYWNEGO KRWIOMOCZU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/4.

autorzy

Wojciech Pypno, Alojzy Witeska
Z Kliniki Urologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. M. Kazoń

streszczenie

Przedstawiono 14-letniego chłopca, przyjętego do Kliniki z powodu masywnego krwiomoczu. Przyczyną byt polip cewki tylnej, a jedynym badaniem pozwalającym na ustalenie rozpoznania była uretroskopia.

Krwiomocz u chłopców, nie będący wynikiem urazu nie jest zjawis­kiem częstym i zawsze wymaga dokładnego poszukiwania przyczyny. Badania radiograficzne, Ultrasonografia, cystoskopia, rzadziej tomografia komputerowa u większości chłopców pozwalają na określenie miejsca krwawienia. Jeśli nie ustalają one rozpoznania, należy pamiętać, że przy­czyna krwiomoczu może znajdować się w cewce moczowej i wykonać łącznie z wziernikowaniem pęcherza ? uretroskopię.

OPIS PRZYPADKU

Chłopiec K. R., lat 14, nr historii choroby 7233/664/87, został przyjęty z powodu całkowitego, bezbolesnego krwiomoczu, trwającego 3 dni. W dniu przyjęcia mocz makroskopowo czysty, w osadzie liczne krwinki świeże. Urografia i Cystografia nie wykazywały odchyleń od stanu prawidłowego (ryc. 1). Wykonano cystoskopie., nie znajdując przyiczyny krwiomoczu. Wycofano cystoskop do tylnej cewki. Nieco ob­wodowo od wzgórka nasiennego, na prawej ścianie cewki stwierdzono obecność wiśniowo-sinego, gładkiego tworu wielkości pestki wiśni. Pobrano kleszczykami wycinek do badania drobnowidowego, guz w całości skoagulowano. W pęcherzu pozostawiono na 24 godziny cewnik. W drugiej dobie po zabiegu chłopca wypisano ze szpitala.

Wynik badania histopatologicznego: polypus glandulo-fibrosus (Pracownia His­topatologiczna Szpitala im. prof. W. Orlowskiego w Warszawie, lek. med. A. Pę­czek).

Zgłosił się do kontroli po 3 miesiącach. Mocz oddawał szerokim stawnieniem, krwiomoczu przez cały okres obserwacji nie miał, posiew moczu był jałowy.

OMÓWIENIE

Polip cewki tylnej występuje rzadko (1, 2) i najczęściej stanowi prze­szkodę w odpływie moczu (5, 6), doprowadzając do zatrzymania moczu (3), odpływu pęcherzowo-moczowodowego lub poszerzenia górnych dróg moczowych (4). Wyjątkowo jest przyczyną masywnego krwiomoczu (2). W naszym przypadku jedynym badaniem pozwalającym na rozpoznanie polipa jako przyczyny krwiomoczu była uretroskopia.

piśmiennictwo

  1. 1. Braun E. W.: Congenital polyp of the prostatic urethra in child. J. Urol., 1875, 1114, 311. ? 2. Nesbitt R. M.: The genesis of benign polyps in the prostatic urethra. J. Urol., 1962, ?7, 416. ? 3. Pilch J.: Polip cewki tylnej u 4-letniego chłop­ca. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 619. ? 4. Stadaas J.O.: Pedunculated polyp of the posterior urethra in children causing reflux and hydronephrosis. J. Ped. Surg., 1975, 8. 51,7. ? 5. Stein A. J.y Priolean P. C, Catalona W. J.: Adenomatous polyps of prostatic urethra: cause of hematospermia. J. Urol,, 1980, 124, 298. ? 6. Zachwiej J-, Witeska A.: Polpys of the urethra in children. Int. Urol. Nephrol., 1979, l1, 49