PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alojzy Witeska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Diagnostyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skóry i błony śluzowej narządów płciowych męskich
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska
Obrzezanie – postępowaniem diagnostycznym i leczniczym zmian na prąciu wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska

Urologia Polska 2007/60/2

Giant leiomyoma of the glans penis
Sławomir Dutkiewicz, Anna Nasierowska-Guttmejer, Alojzy Witeska

Urologia Polska 2003/56/4

Czynniki prognostyczne z przeżywalnością po nefrektomii chorych na raka nerki (doświadczenia własne dziesięcioletnie)
Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska

Urologia Polska 2002/55/4

Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy
Maciej Kierzkiewicz, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska, Grażyna Rydzewska

Urologia Polska 2002/55/2

Wpływ zakażeń human papillomavirus (HPV) na powstanie raka prącia
Sławomir Dutkiewicz, Marek Tomasz Szkoda, Alojzy Witeska

Urologia Polska 1994/47/4

Operacje oszczę- dzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Leszek Walczak, Tomasz Rogoziński, Jarosław Wejman

Urologia Polska 1993/46/4

Rak prącia — carcinoma planoepitheliale typus bawenoides invasivum i jego związek z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Jarosław Wejman, Tomasz Rogoziński, Andrzej Jarski

Urologia Polska 1993/46/3

Rak skóry moszny u chorego z łuszczycą leczonego fotochemioterapią
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Malek, Magdalena Łopuszyńska, Barbara Maciejewska
Carcinoma planeopitheliale verrucosum penis
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Krzysztof Tarasiewicz, Tomasz Rogoziński

Urologia Polska 1993/46/1

Leczenie operacyjne patologii towarzyszącej przetrwałemu mocznikowi u dorosłych
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski

Urologia Polska 1990/43/4

POLIP CEWKI TYLNEJ U 14-LETNIEGO CHŁOPCA PRZYCZYNĄ MASYWNEGO KRWIOMOCZU
Wojciech Pypno, Alojzy Witeska

Urologia Polska 1990/43/2

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO DO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno, Stanisław Dąbkowski

Urologia Polska 1989/42/1

HEMINEFREKTOMIA Z OTWARCIEM UKŁADU KIELICHOWO-MIEDNICZKOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
SPOSÓB ZAOPATRYWANIA KIKUTA MOCZOWODU PODCZAS HEMINEFROURETEREKTOMII Z POWODU ODPŁYWU WSTECZNEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
ŚRÓDOPERACYJNE ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE GUZA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej, Andrzej Sadowski

Urologia Polska 1984/37/1

OPERACYJNE LECZENIE ODPŁYWU WSTECZNEGO TOWARZYSZĄCEGO WADZIE PODWÓJNEGO MOCZOWODU
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1980/33/4

Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą uretro-cerwiko-cystopeksji z zastosowaniem kleju tkankowego
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska

Urologia Polska 1980/33/2

Tłuszczakomięsak nerki
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Jerzy Piaszczyński, Zbigniew Wolnik

Urologia Polska 1979/32/4

Łagodny gruczolak nerki
Stanisław Dąbkowski, Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej
Niewydolność nerek wskutek gruczolaka stercza u 41-letniego mężczyzny
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Zygmunt Lorencewicz
Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą Marshalla-Marchettiego
Alojzy Witeska, Edward Daszkiewicz, Wojciech Romaszewski

Urologia Polska 1978/31/4

Bezobjawowe nowotwory nerek rozpoznane przypadkowo u dwóch chorych
Alojzy Witeska, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1978/31/1

Częstość występowania raka stercza u chorych poddanych prostatektomii
Edward Daszkiewicz, Alojzy Witeska