PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1984/37/1

SILVA RERUM ? CZYLI O SPOSOBACH OBRAZOWANIA UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWYCH
Jerzy Wójtowicz
OPERACYJNE LECZENIE ODPŁYWU WSTECZNEGO TOWARZYSZĄCEGO WADZIE PODWÓJNEGO MOCZOWODU
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Tadeusz Krzeski
WSTĘPNA OCENA PRZEŻYCIA CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH CYSTEKTOMIĄ PO UPRZEDNIM NAPROMIENIENIU DAWKĄ 2000 RADÓW
Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Maciej Niemierko, Danuta Gajl
OCENA SKUTECZNOŚCI WĘGLANU LITU W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU LEUKOPENII PO LEKACH CYTOSTATYCZNYCH STOSOWANYCH W NOWOTWORACH UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
Romuald Zdrojowy
PALIATYWNE LECZENIE NIENASIENIAKOWYCH ZARODKOWYCH NOWOTWORÓW JĄDRA
Marek Pawlicki, Piotr Koralewski
WYDALANIE WAPNIA I FOSFORU U CHORYCH NA KAMICĘ MOCZOWĄ W CZASIE KRENOTERAPII
Jan Leńko, Kazimierz Biel
CHORZY Z GRUCZOLAKIEM STERCZA I JEDNOCZEŚNIE INNYMI CHOROBAMI DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
110 NEFREKTOMII RADYKALNYCH Z POWODU RAKA NERKI
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Janusz Dembowski
TRIGONOILEOCUTANEOSTOMIA
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki