PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1979/32/4

Masywny krwiomocz po urazie brzucha pierwszym objawem brodawczaków pęcherza moczowego
Jerzy Golański
Wpływ środowiska na występowanie kamicy układu moczowego
Zbigniew Kwias, Marek Turski, Wojciech Twardosz
O mechanizmach powstawania nawrotowych nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek
Guz powrózka nasiennego
Krystyna Słapczynska-Kupczak
O zapobieganiu nawrotom nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek
Guz Wilmsa u dorosłego mężczyzny
Lesław Steinmetz, Anna Raczyńska
Przebieg pooperacyjny u chorych z gruczolakiem stercza przyjętych do kliniki z cewnikiem założonym na stałe
Maciej Czaplicki, Józefa Wencel, Tadeusz Niedźwiedzki
Zespolenie moczowodów jako sposób leczenia odpływu w przypadku zdwojenia miedniczek i moczowodów
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Barbara Zofia Zielińska
III sympozjum urologii eksperymentalnej, Rostock-Warnemunde, 14-17.III.1979
Andrzej Musierowicz, Adam Alexandrowicz
Łagodny gruczolak nerki
Stanisław Dąbkowski, Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej
Sprawozdanie z pobytu naukowego w Monachium
Bolesław Kuzaka
Trudności w rozpoznawaniu urazowego uszkodzenia pęcherza moczowego
Andrzej Nowak, Jerzy Zieliński
Ureterocalicostomia z zastosowaniem zespolenia sposobem mahoneya
Bolesław Kuzaka
Brodawczaki miedniczki i kielichów nerkowych
Jerzy Golański
Sprawazdanie z pobytu naukowego w klinice urologicznej w Insbrucku
Bolesław Kuzaka
Przypadek śródotrzewnowego pęknięcia pęcherza moczowego
Aleksander Bęc
Nadciśnienie objawowe po urazie nerki dysplastycznej
J. Marek Słomiński, Jerzy Korda
Pyelonephritis xanthogranulomatosa
Brunon Osadzin
Niewydolność nerek wskutek gruczolaka stercza u 41-letniego mężczyzny
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Zygmunt Lorencewicz
Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą Marshalla-Marchettiego
Alojzy Witeska, Edward Daszkiewicz, Wojciech Romaszewski