PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1993/46/1

Jednoetapowa metoda leczenia chirurgicznego transseksualistów typu mężczyzna/kobie
Kazimierz Krajka, Janusz Emerich, Arkadiusz Mikszewicz
Próba zachowawcze go leczenia wad wrodzonych dróg moczowych w zespole brzucha śliwkowatego (Prune-Belly Syndrome)
Mieczysław Fryczkowski, Onufry Torbus, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
Staging lymphadenectomy w diagnostyce i leczeniu I stadium nienasieniakowatych zarodkowych guzów jądra (NZGJ)
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
Tłuszczak wnęki nerki przyczyną kolki nerkowej i wodonercza u chorej z jedną nerką
Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
Technika operacji laparoskopowych w urologii. Obserwacje własne
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski
Wyniki operacyjnego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Ewa Mayzner-Zawadzka
Ocena późnych wyników operacyj nego leczenia urazowych uszkodzeń nerek
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk
Poziomy IgA w surowicy, w moczu i rola leczenia odkażającego skojarzonego z kortykoterapią u dzieci z cystitis cystica
Ewa Stefaniak, Andrzej Jankowski, Elżbieta Bortkiewicz, Katarzyna Bernardczyk, Krystyna Strzykała, Janusz Maciejewski
Zgorzel Fourniera w przebiegu zapalenia jądra i najądrza spowodowana przez Bacteroides malaninogenicus
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Eugenia Gospodarek
Chinolony vs antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych w moczu
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna, Ewa Mróz, Marta Chomontowicz
Wpływ jednostronnej nefrektomii na eliminację gentamycyny podanej królikom jednorazowo
Marek Droździk, Barbara Gawrońska-Szklarz, Teresa Kardel-Mizerska, Jerzy Wójcicki, Barbara Krasowska, Lidia Różewicka
Złamanie prącia jako problem urologiczny
Michał Tkocz, Krzysztof Bar
Leczenie operacyjne patologii towarzyszącej przetrwałemu mocznikowi u dorosłych
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski
Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej w leczeniu przetoki moczowodowo-pochwowej — opis przypadku
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Janusz Judycki
Brodawczak miedniczki nerkowej u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Anna Szurkowski, Mieczysław Fryczkowski
Przypadek wady rozwojowej układu moczowego u dorosłych manifestujący się jako guz w podbrzuszu
Andrzej Musierowicz, Janusz Mroczek, Artur Sieczych, I Marek Zych
Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki
Sprawozdanie z sympozjum urologicznego Kamica odlewowa i kamica resztkowa — Berlin, 13-14. 11. 1992
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
Sprawozdanie z 44 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Monachium 1992
Artur A. Antoniewicz, Tomasz Ferenz, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka
Sprawozdanie z Sympozjum Międzynarodowego w Wurzburgu — Postępy onkologii urologicznej
Artur A. Antoniewicz
Sprawozdanie z 33 Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towa rzystwa Urologicznego (27-30 maja 1992, Sindelfingen)
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie za stażu klinicznego, w Instytucie Urologii Uniwersytetu w Padwie (Wiochy)
Lech Balt
Sprawozdanie z uczestnictwa w 48 Zjeździe Szwajcarskiego Towarzystwa Urologicznego
Lech Gałek
Prof. dr hab. med. Alfons Antoni Wojewski (1912-1992)
Tadeusz Zajączkowski
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński