PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1990/43/4

WYNIKI ZACHOWAWCZEGO LECZENIA ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI Z ZESPOŁEM ZABURZEŃ WCHŁANIANIA
Mieczysław Fryczkowski, Maria Łukasik, Andrzej Paradysz
OCENA WARTOŚCI BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH W PRZEBIEGU LECZENIA RAKA STERCZA
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
LECZENIE NAWROTOWYCH ZWĘŻEŃ CEWKI MOCZOWEJ Z UŻYCIEM SIATKOWATEGO PRZESZCZEPU NASKÓRKOWEGO WE WŁASNEJ MODYFIKACJI
Andrzej Prelich
OCENA PORÓWNAWCZA BADAŃ USG I HISTOPATOLOGICZNYCH STERCZA U CHORYCH Z ZATRZYMANIEM MOCZU
Andrzej Prelich, Kamil Burzyński, Mariusz Blewniewski
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA U CHORYCH NA RAKA STERCZA (doniesienie wstępne)
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Andrzej Stokłosa
RENOSCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA Z FUROSEMIDEM U DZIECI Z WODONERCZEM
Lidia Skobejko-Włodarska, Krzysztof Toth
OCENA STOSOWANYCH METOD ZNIECZULENIA U CHORYCH OPEROWANYCH W KLINICE UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Anna Bednarek, Marek Pisarski, Czesław Pawlak
WYNIKI CHIRURGICZNEGO LECZENIA NIEZŁOŚLIWYCH, NIENARZĄDOWYCH GUZÓW ZAOTRZEWNOWYCH (NNGZ) U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Franciszek Śliwa, Zenon Wielicki, Krzysztof Wasilewski
SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA I ANTYBAKTERYJNA AZTREONAMU W ZAKAŻENIACH OPORNYCH NA INNE ANTYBIOTYKI
Władysław Tkaczewski, Zbigniew Pieloch, Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Halina Adamska-Dyniewska, Andrzej Szymanski, Anna Bara
WARTOŚĆ OBLITERACYJNA PREPARATU AETHOXYSKLEROL-KREUSSLER PODANEGO DO WNĘTRZA PRZEZSKÓRNIE OPRÓŻNIONYCH TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
CHIRURGICZNE LECZENIE TRANSSEKSUALISTÓW TYPU MĘŻCZYZNA?KOBIETA
Julia Kruk-Jeromin, Leszek Jeromin, Wacław Dec, Andrzej Zieliński, Marek Sosnowski
CIAŁA OBCE PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONE INSTRUMENTALNIE
Sławomir Mrozicki, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU WTÓRNEGO ZWĘŻENIA POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO. MODYFIKACJA WŁASNA
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Tadeusz Krzeski
KILKA UWAG W SPRAWIE URAZÓW PĘCHERZA I CEWKI MOCZOWEJ
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Władysław Sulich, Wojciech Obojski, Janusz Lewczuk, Ryszard Poreda, Mieczysław Węglewicz
GRUCZOLAK NADNERCZA PRAWEGO
Waldemar Różański
POLIP CEWKI TYLNEJ U 14-LETNIEGO CHŁOPCA PRZYCZYNĄ MASYWNEGO KRWIOMOCZU
Wojciech Pypno, Alojzy Witeska
SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT FARMAKOLOGII WZWODU, PARYŻ 17 ? 19 LISTOPAD 1989
Janusz Darewicz, Lech Gałek
WYNIKI RADIOTERAPII NASIENIAKA JĄDRA
Barbara Cerkaska-Głuszak